S.C. ARCA MONDO CHIM S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Ilioara, Nr. 15, Sector 3, Bucurest, Nr. Reg. Com.: J40/12758/2002, C.I.F.: RO15072439, Banca: Credit Europe Bank - Suc. Plaza Romania, Cont: RO54 FNNB 0019 0269 4912 RO01 telefon: 0723.666.441, e-mail: office@arcalux.ro, in contextul noilor standarde europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR - General Data Protection Regulation) va aduce la cunostinta urmatoarele:

  1. Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem in aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
  2. Colectam si prelucram datele dumneavoastra in momentul in care ne contactati prin formularul de contact pentru a putea lua legatura cu dvs. in vederea solutionarii cererii dvs, pentru solicitare informatii suplimentare sau pentru a raspunde cererii inaintate de dvs.
  3. Datele dvs. nu sunt transferate către țări terțe sau organizații internaționale si vor fi pastrate doar pentru o a face dovada solutionarii cererii dvs;
  4. Nu stocam si nu utilizam datele dvs in vederea transmiterii de mesaje promotionale
  5. Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profile. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de securitate. Nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
  6. Respectam si asiguram in mod strict secretul profesional. Nu dezvaluim datele decat pentru realizarea intereselor dumneavoastra
  7. Revizuim in fiecare an datele colectate, analizand in ce masura pastrarea lor este necesara scopurilor mentionate, intereselor dumneavoastra legitime sau indeplinirii obligatiilor legale de catre societate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse.
  8. Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, sa limitati prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor.

Mentionam ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice ducerea la indeplinire a solicitarii inaintata de dvs. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra la adresa de e-mail: office@arcalux.ro sau prin orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului si indreptatirea lui. Vom da curs solicitarii dvs in cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)